כתבה שלי פורסמה ב Ynet. בן יירש את המשק אם ישלם 1.5 מיליון ש' לאחיו. קישור לכתבה המלאה בהיילייט פרסומים בתקשורת.

הורים לשמונה הותירו נחלה שכבר שנים אין בה פעילות חקלאית. בית המשפט קבע שהבן שגר בה יקבל את הזכויות בכפוף לכך שיפצה את יתר היורשים. בית המשפט למשפחה בירושלים הכריע לאחרונה בסכסוך בין שמונה אחים בנוגע לגורל המשק במושב שהותירו הוריהם: רוב היורשים דרשו שהחלקה תימכר בשוק החופשי, ורק אחד …

ההבטחה לקבל בית במשק לא התממשה, הגרושה תפוצה ב-2.5 מיליון שקל:

הורי הבעל התחייבו למנות את בני הזוג כבנים ממשיכים בנחלה. על בסיס התחייבות זו הזוג השקיע כספים רבים בבניית בית בחלק מהמשק שהוקצה להם. המינוי לא יצא לפועל, בני הזוג התגרשו וההורים נפטרו. בית המשפט חייב את היורשים, הבעל ואחיו, לפצות את הגרושה על השקעותיה בבית ועל חצי משווי הקרקע. …

מושבניקים שימו לב – ביום 2.11.2020 מועצת מקרקעי ישראל קיבלה מספר החלטות חדשות, וביניהן החלטות בעניין הורשת משק חקלאי, נחלות לא מאוישות והקצאת קרקע בפטור ממכרז

  הורשת משק חקלאי – עד ליום 2.11.2020 בעל משק חקלאי שהוריש את זכויותיו לאדם שאינו קרוב משפחתו (כהגדרתו בהחלטת המנהל), היורש נדרש לשלם למנהל דמי רכישה בשיעור של 33% משווי הזכויות בחלקת המגורים. מעתה, גם הורשה של משק חקלאי לאדם שאינו "קרוב" פטורה מתשלום דמי רכישה. החלטה זו השוותה …

מושבניקים – כעת יש נוהל מסודר ברשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות המגורים בנחלות (פורסם ביום 4.2.19)

ההצטרפות להסדר הנה באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה בהתאם למסלול התשלום שיבחר על ידי בעל הנחלה. בהעברת זכויות מעתה, זהו מסלול חובה. ההצטרפות להסדר מקנה את הזכויות הבאות: לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות בדבר השבת הקרקע לרמ"י בעת שינוי ייעודה. תבוטל הדרישה לרצף …

רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 15.1.19 החלטה חדשה מספר 1581 בעניין הסדרת חובות עבר של פנסיונרים בשימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה (פל"ח)

  מבטלת את החלטה 1458. להחלטה החדשה התווסף סעיף המעניק לפנסיונרים זכות להסדיר את חובותיהם בגין שימושים לא חקלאיים, בהתאם לתעריפים המפורטים בהחלטה, בתקופה של שנתיים ימים מכניסתה לתוקף של החלטה זו, דהיינו עד ליום 12.1.2022.   להלן נוסח משולב של סעיף 4 בהחלטה 1581 שעניינו הסדרת שימושי עבר.   …