שרותים ממשלתיים מקוונים לעורכי דין

באמצעות כרטיס חכם

נט המשפט

כלים שלובים – מערכת הוצל"פ

בתי הדין הרבניים – עיון בתיק כניסה

הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה

הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה

רשם החברות – בקשה מקוונת לרישום חברה בע"מ

מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין

רישום והסדר מקרקעין (טאבו) שרותים מקוונים

הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך

הכונס הרשמי – הגשה מקוונת של תביעת חוב

הכונס הרשמי – מערכת פשיטת רגל ופירוקי חברות