חברות

  • ליווי עסקי ומשפטי שוטף של עסקים, חברות שותפויות ועמותות.
  • הקמה של חברות, שותפויות ועמותות. מתן ייעוץ משפטי ועסקי מקיף ועריכת ההסכמים המתאימים בהליך הקמת העסק. הסכם מייסדים, תקנון התאגדות, מסמכי חשבון בנק, הסכם בעלי מניות, הסכם שותפים, ועוד).
  • רישום סימנים מסחריים והגנה על סימנים מסחריים.
  • פירוק חברה מרצון הכולל טיפול בשעבודים, רישומים חובות וכד' הקיימים לחברה, ביטול קנסות אי תשלום אגרה שנתית ועוד.
  • עריכת הסכמים עסקיים מגוונים. הסכם העסקה, הסכם בין ממציא ליזם, הסכם למתן שירותים, הסכם השקעה, הסכם הלוואה, הסכם מימון, הסכם למכירת עסק, הסכם זכיינות, הסכם הפצה, הסכם שיווק, הסכם תיווך, הסכם משכון, הסכם אופציה, הסכם נאמנות, הסכמי זכויות יוצרים, ועוד.
  • עריכת חוות דעת משפטיות.

 

מאמרים וחדשות

מצגת הרצאה של עו"ד אפרת יוסים במט"י רעננה בנושא היבטים משפטיים בפתיחת וניהול עסק בדגש על גני ילדים

מצגת הרצאה של עו"ד אפרת יוסים במט"י רעננה בנושא היבטים משפטיים בפתיחה וניהול עסק

למי ומתי כדאי לפתוח חברה בע"מ?

הקמת חברה – רישום חברה בע"מ בארץ
מהי מניה?
מעמד בעלי המניות

 

לפתיחת חברה בע"מ, הסכם מייסדים, פירוק חברה מרצון, הסכמים לעסק, רישום סימן מסחרי ועוד ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il או

בנייד: 054-9981611.