קישורים שימושיים

בתי משפט

נט המשפט

רשימת סוגי תיקים

פעילות בתי המשפט בפגרות

בתי המשפט ברחבי הארץ קבלת קהל

אתר הרשות השופטת

מערכת כלים שלובים הוצל"פ

בתי הדין הרבניים עיון בתיק כניסה 

בנקים

בנק ישראל לקוחות וחשבונות מוגבלים

בנק ישראל שערי חליפין יציגים

אימות פרטי פרוייקטים בבניה המלווים על ידי הבנקים:

אימות פרוייקט בבניה בנק פועלים

אימות שוברי תשלום לדירות בנק מזרחי טפחות

אימות נתוני פרוייקטים בבניה בליויי פיננסי של לאומי

אימות פרוייקט בבניה בנק ירושלים

פרוייקטים לבניה בנק דיסקונט

בנק איגוד

טאבו

הפקת נסח טאבו מקוון

קובץ נהלים

רישום מקרקעין טפסים

אגרות לשכות רישום מקרקעין

שרותים מקוונים טאבו

רשימת לשכות רישום מקרקעין

תכנון ובניה

איתור גוש חלקה וכתובת

חיפוש החלטות שמאי מכריע

הגשת בקשות למינוי שמאי מכריע או מייעץ

חיפוש תיק בנין עיריית תל אביב

איתור תיק בניין עיריית רמת גן

איתור תיק בניין עיריית בני ברק

ארכיב מחלקת הנדסה קריית אונו

נדל"ן ורשות המסים

פנקס הקבלנים

חברות קבלניות "סרבניות רישום" בית משותף

סימולטור מס רכישה

מידע נדלן רשות המסים

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין טפסים

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2018

שרותים מקוונים מיסוי מקרקעין

תשלום שובר מיסוי מקרקעין

חיפוש החלטות מיסוי

בדיקת אישור קבלן

שיוך ישוב ליחידות רשות המסים

בקשה להחלטת מיסוי מקדמית

סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן

יישום הצהרת רוכש על אמצעי תשלום בעסקת מקרקעין