מיסוי מוניציפאלי

  • ייצוג בהליכים בעניין מיסוי עירוני (מיסוי מוניציפאלי): ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי מים, ביוב, תיעול, תשלומים מכוח חוק התכנון והבניה כמו היטלי השבחה ואגרות בניה ועוד.
  • ייצוג בהליכי ליטיגציה בערכאות השונות בתחום המיסוי המוניציפאלי: עתירות לבג"צ, עתירות מנהליות וערעורים מנהליים, הליכי השגה ועררים בפני וועדות הערר השונות, למשל ועדות ערר לענייני ארנונה, ועדות ארנונה לפיצויים והיטלי השבחה ועוד.
  • ייצוג בהליכי הפחתת ארנונה מול הרשויות המקומיות וועדות ערר.
  • ליווי וסיוע בעריכת חוות דעת מומחים הקשורים למיסוי מוניציפאלי: מהנדסים, אדריכלים, שמאי מקרקעין, יועצי מס ועוד.
  • חוות דעת משפטיות.

מהי ארנונה?
מהם הקריטריונים לחיוב בארנונה?
כיצד נמדד השטח לחיוב בארנונה?
סיווג נכס לצרכי חיוב בארנונה
מגיע לכם כסף מעיריית תל אביב מכוח הסדר פשרה בתובענה ייצוגית!

 

להפחתת מסים וייצוג משפטי, ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il או בנייד: 054-9981611.