תכנון ובניה

ליווי הליכי תכנון. ייצוג בקידום תוכניות מתאר עיר בכל הרמות החל משלב התכנון יחד עם המתכננים (אדריכלים, שמאים וכד') ומול כל גורמי התכנון ברשות המקומית וייצוג בהתנגדויות לתוכנית, בהשגות, עררים ועתירות מנהליות למען שמירת האינטרס התכנוני של הלקוח.

ייצוג בהליכי רישוי בניה. היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים. ייצוג מקיף בבקשה להיתר בניה משלב התכנון ועד קבלת ההיתר בפועל.
הקלות בניה. סטייה מהחוק המאפשרת לבונה לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים. החוק מאפשר הקלות החורגות מהוראות תוכנית בנין עיר, בתנאי שהסטייה לא תהיה ניכרת. ועדה מקומית לתכנון ובנייה היא זו המוסמכת לאשר הקלות למבקש ההיתר. ההיגיון העומד מאחורי אישור הקלות הוא שישנם מקרים בהם עמידה על הכללים הקשוחים עושה אי צדק עם הבונה. לדוגמה במקרים שבהם תנאי השטח, צורתו ו/או השפעת המבנים בסביבה גורמים לכך שלא ניתן לבנות מבנה ראוי בהתאם לכללים של תוכנית בניין עיר.הקלות ניתנות גם כשיש רצון לתת הטבות ליזמים וכדי לאפשר הקלות עבור מבנים קיימים שכבר נבנו שלא על פי הכללים, במקום להרוס את המבנים. בכך שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה רשאית לאשר הקלות, היא מרכזת בידיה כוח רב ומשרדנו מייצג בהליכים אלה. כיוון שהקלה נותנת בידי בעל הנכס זכויות בניה נוחות יותר, היא כרוכה במרבית המקרים בתשלום היטל השבחה.

מהי סטיה ניכרת?

שימוש חורג הוא שימוש שחורג מהשימוש בקרקע או בבניין והשימוש בו הוא לא למטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר או בהיתר הבניה שהוצא לאותם מקרקעין. מי שרשאי לאשר את השימוש החורג היא הוועדה מקומית לתכנון ובנייה ומשרדנו מייצג בהליכים הכוללים בקשות לשימוש חורג מתוכנית או מהיתר בניה.

תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והליכים להפחתת חיובים בהיטל השבחה. ייצוג בכל ההליכים של תביעות פיצויים מהגשת התביעה לועדה המקומית לתכנון ובנייה. במידה והוועדה לא מקבלת את התביעה ניתן להגיש תביעה לוועדת ערר שיכולה למנות שמאי מקרקעין מטעמה שיקבע את גובה הפיצוי אם בכלל. אם עדיין יש חוסר הסכמה בין הצדדים ניתן למנות שמאי מכריע כאשר החלטתו היא סופית וניתן לערער על החלטתו רק בבית המשפט.
מהם פיצויים על פי חוק התכנון והבניה?

שימור מבנים. בשנים האחרונות קיימת מגמה אצל רשויות התכנון ההולכת ומתפתחת של הגדרת מבנים כמבנים לשימור שלהם חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית. הגדרה זו כוללת בחובה הגבלות תכנוניות, אדריכליות והנדסיות המוטלות על המבנה המיועד לשימור. המשרד מייצג בעלי נכסים לשימור מול רשויות התכנון בהגשת תביעות ירידת ערך, עררים בגין הוצאת חיובים בהיטלי השבחה ובהליך ביצוע עבודות השימור עצמן.

התנאים לפיצול דירות בבית פרטי לפי הוראת שעה חוק התכנון והבניה. ביום 7.8.2017 אושרה הוראת שעה בעניין פיצול צמודי קרקע  לתקופה של 5 שנים ממועד פרסום הוראת השעה. בעליה של דירת מגורים יהיו רשאים לפצל את דירתם ליחידה אחת נוספת באמצעות מתן הקלה. להלן פירוט הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך הגדלת יחידות המגורים.

 

מאמרים ופסיקה

21.10.2021 – עו"ד אפרת יוסים זכתה בהחלטה תקדימית ראשונה מסוגה בועדת ערר היטלי השבחה ערר 8048-06-20 מריאן נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א – בסוגיה של בעלות אינסטרומנטלית של נאמן בנכסי הנהנה, להחלטה המלאה לחצו כאן 

האם ניתן להעניש עברייני בניה באמצעות חיוב מוגדל של היטל השבחה? בפס"ד רות נקר בבית המשפט העליון מיום 16.2.2021 קבעו – שלא!

4.1.2021 – תמיד יש ברירה! גם כשהמצב נראה לכם חסר סיכוי – גם כשאתם מול גוף גדול וחזק – אל תוותרו על זכויותיכם

לליווי משפטי בענייני תכנון ובניה ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il  או בנייד: 054-9981611.