זכיתי בהחלטה תקדימית ראשונה מסוגה!!! בסוגיה משפטית מורכבת: בעלות אינסטרומנטאלית לעניין חבות במס

בעלות אינסטרומנטאלית;
זכיתי בהחלטה תקדימית, ראשונה מסוגה בסוגיה שטרם נידונה בעבר.
זכיתי כאן פעמיים, גם שהחלטה ראשונה מסוגה תהיה על שמי וגם שועדת הערר קיבלה את העמדה שלי בתיק.
ועדה מקומית ת"א סירבה להעניק פטור מהיטל השבחה בפרויקט הרחבת מרפסות שמש, מכוח סעיף 19(ג) לתוספת שבחוק התכנון והבניה, המעניק פטור על הרחבת דירה עד 140 מ"ר.
במקרה זה, הלקוחה החזיקה בנאמנות ב 2 דירות באותו בניין עבור ילדיה, הנהנים.
הועדה המקומית סירבה ליתן ללקוחה את הפטור מתשלום היטל השבחה בטענה שהיא מחזיקה יותר מדירה אחת, וששטחן הכולל של 2 הדירות מעל 140 מ"ר.
ועדת הערר קיבלה את עמדתי וקבעה:
"כאשר מוענקת לנאמן בעלות בנכס, הרי שהלכה למעשה מדובר ב"בעלות אינסטרומנטלית", שבאה אך ורק לשרת את מטרות הנאמנות ולאפשר לנאמן למלא את תפקידיו ככזה ביעילות. למעשה, הענקת השליטה בנכס לנאמן, לא באה אלא כדי לאפשר לו למלא את חובות הנאמנות שלו… ממילא הענקת הבעלות בנכס לנאמן אינה מבקשת לאפשר לנאמן לנהוג בנכס כבשלו כפי שטוענת בפנינו הועדה המקומית."
ועדת הערר החליטה כי העוררים, שהנם הנהנים, זכאים לפטור מתשלום היטל השבחה.
ההחלטה התקדימית פורסמה באתר YNET וביומון "כל יום" לענייני תכנון ובניה בעריכת משרד עפר טויסטר עורכי דין.
לייעוץ משפטי עם עו"ד אפרת יוסים
Efrat@Yusim.co.il
0549981611