מושבניקים שימו לב – ביום 2.11.2020 מועצת מקרקעי ישראל קיבלה מספר החלטות חדשות, וביניהן החלטות בעניין הורשת משק חקלאי, נחלות לא מאוישות והקצאת קרקע בפטור ממכרז

 

הורשת משק חקלאי – עד ליום 2.11.2020 בעל משק חקלאי שהוריש את זכויותיו לאדם שאינו קרוב משפחתו (כהגדרתו בהחלטת המנהל), היורש נדרש לשלם למנהל דמי רכישה בשיעור של 33% משווי הזכויות בחלקת המגורים.

מעתה, גם הורשה של משק חקלאי לאדם שאינו "קרוב" פטורה מתשלום דמי רכישה.

החלטה זו השוותה את תנאיי ההורשה לקרוב ולמי שאינו קרוב (למשל הורשת משק חקלאי לדוד או לאחיין)  ואינה מחייבת בעלי משקים לשנות את רצונם בשל שיקולי מס.

 

נחלות לא מאוישות – באזורי הנגב והגליל קיימים מושבים עם נחלות שעדיין אינן מאויישות.

המנהל הקציב זמן למושבים אלה עד לסוף שנת 2020 כדי לאיישן, וכעת האריך את התקופה עד לסוף שנת 2023.

 

הקצאת קרקע בפטור ממכרז – מעתה, ישלם החוכר בעת הקצאת הקרקע לרמ"י 91% עבור כל הזכויות בקרקע לרבות הזכויות העתידיות הנובעות מתוכניות קיימות בנוגע לקרקע.

עד להחלטה זו, השומה כללה רק זכויות עכשוויות בקרקע, ולכן המנהל המשיך להיות גוף הדרוש בהליכי תכנון עתידיים במגרשים בהם ביקשו לבצע ניצול של זכויות בניה נוספות.

מעתה – כבר לא.

 

לא בטוחים מהן הזכויות שלכם?
דברו איתי,
עו"ד אפרת יוסים
054-9981611
Efrat@Yusim.co.il