יום חתימה שמח! ייצגתי רוכש של חנות ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן

ייצגתי רוכש חנות ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן.

בעסקה הזו התעסקנו רבות עם סוגיית המע"מ. למשל:

מתי ישולם מע"מ, מי זכאי לנכות את המע"מ כמס תשומות, על מי חלה חובת הדיווח והתשלום, האם משלמים מס רכישה על רכיב המע"מ.

ב  – 3 מצבים שונים ישולם מע"מ על עסקת נדל"ן.

הראשון: בשל זהות המוכר, כאשר המוכר הינו עוסק שעיסוקו סחר במקרקעין.

השני: בשל זהות המוכר, כאשר בעת רכישת החנות על ידו קוזז המע"מ כמס תשומות, ולכן בעת מכירת החנות על ידו – ישולם מע"מ.

השלישי: בשל זהות הקונה, שהינו עוסק, גם אם אינו עוסק שעיסוקו בסחר במקרקעין.

ניכוי – עוסק שקונה נכס שחל עליו מע"מ, יכול להזדכות על המע"מ כמס תשומות.

אם המע"מ חל בגין זהות המוכר, על המוכר חלה חובת דיווח ותשלום לפי עסקת אקראי.

אם החובה חלה על הקונה – חשבונית עצמית תקנה 6(ב)א.

בעסקה זו, שיעור מס הרכישה הינו 6%. ואם הרוכש הינו עוסק ומקזז את המע"מ ששולם בגין החנות כמס תשומות הוא לא יחשב כחלק מהתמורה.

היו כמה עניינים נוספים לטפל בהם כמו משכנתא ורישום זכויות היורשים, אך העסקה נחתמה ויצאה לדרך בהצלחה!

לפני רכישת נכס מסחרי חשוב לבצע את הבדיקות הנוספות לאופי העסקה, מעבר לבדיקות הרגילות שחשוב לבצע בכל עסקת נדל"ן.

 

חושבים על ביצוע השקעה בנדל"ן?
דברו איתי,
עו"ד אפרת יוסים
054-9981611
Efrat@Yusim.co.il