העליון: לא ניתן לעקוף את חוק לשון הרע. פסק הדין ברע"א 7205/16 ד"ר סיגל שוורץ נ' ד"ר לילך צולר ואח' קובע שכאשר מדובר בפרסומים מוגנים לפי חוק זה, לא ניתן לתבוע בגינם באמצעות חוקים אחרים

בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן לעקוף את חוק איסור לשון הרע ולהגיש תביעות "דרך" חוקים אחרים, במקרים בהם הוא מעניק חסינות מפני תביעות. סעיף 13 לחוק לשון הרע מונה שורה של פרסומים מותרים, בגינם לא ניתן להגיש תביעות לפי חוק זה. המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין, קבע כי …

בשורה למושבניקים – רשות מקרקעי ישראל התירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה – החלטה 1458 של רשות מקרקעי ישראל

מושבניקים שימו לב, החלטה זו מבטלת את האיסור הגורף שהיה על בעלי נחלות לביצוע פעילות שאינה חקלאית גרידא בחלקת המגורים במשק. רשות מקרקעי ישראל קיבלה החלטה להתקדם עם השינויים של הזמן ולהרחיב את הפעילויות המותרות בחלקת המגורים כל עוד מדובר בשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים …

מקודם תיקון לחוק התכנון והבניה שיאפשר לרשויות מקומיות גביית היטלי פיתוח על פרוייקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי.

זהו צמצום נוסף של הפטור מתשלום היטלי השבחה שמהווה תמריץ לעידוד התחדשות עירונית. במרץ השנה אושר גביית היטל השבחה חלקי וכעת היטלי פיתוח… שוב, התושבים הם המפסידים. אילו המדינה הייתה מעבירה מימון מיוחד של היטלי פיתוח לפרוייקטים של התחדשות עירונית (כראוי למחויבותה כלפי תוכנית מתאר ארצית שהממשלה יזמה בעניין חיזוק …

הרצאה קרובה של עו"ד אפרת יוסים במט"י רעננה ביום 17.5.17 בנושא היבטים משפטיים בהקמה ופתיחת עסק בדגש על גני ילדים

כיצד לנהל סיכונים משפטים ותוכנית עסקית, מהם החוזים שעל מנכ"ל להכיר ? (שכירות, קניין רוחני, חוזי העסקה וכיוצ"ב), רישוי עסק, היתר לשימוש חורג לפי חוק התכנון והבניה, צורות התאגדות, אישור משרד החינוך, דגשים בחתימת חוזה שכירות ועוד…