עדכון מדרגות מס רכישה 2020 – מאת עורכת הדין אפרת יוסים

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2020 ועד 15.1.2021:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק מס שבח רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות הבאות:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס
  2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%
  3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%
  4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
  5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,500,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪  – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5% =  11,364.5 ₪.
על חלק השווי העולה על 2,069,205 ₪ ועד  2,500,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 21,540 ₪.
סה"כ מס רכישה לתשלום – 32,904 ₪ (לעומת 35,425 ₪  לרכישות בין 16.1.19 ל – 15.1.20).

 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) :

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2020 ועד ליום 15.1.2021 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  1. על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח – 8%
  2. על חלק השווי העולה על 5,340,425 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 5,500,000 ₪:

על חלק השווי שעד  5,340,425 ₪ ישולם מס בשיעור 8% =  427,234 ₪.

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ ועד 5,500,000 ישולם מס בשיעור 10% = 15,957 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום –443,191 ₪  (לעומת 446,115.5 ₪ לרכישות בין 16.1.19 ל – 15.1.2020).

לקובץ הוראת ביצוע 1/2020:

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2020 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה