מהם המסים הצפויים בכניסה להסדר רכישת זכויות חלקת המגורים בנחלה?

מושבניקים – החלטתם להכנס למסלול דמי רכישה של זכויות המגורים בנחלה שלכם בתשלום 33% שמאפשר לכם פיצול מגרש מהנחלה ורישום בטאבו?
☝️שימו ❤️ – בטרם פתיחת הליך זה במנהל וברשות המקומית עליכם לדעת כי המהלך כרוך בתשלום של מסים:
1.דמי רכישה, כאמור 33%.
(באזורי עדיפות לאומית האחוזים נמוכים יותר).
2. מע"מ.
3. מס רכישה למיסוי מקרקעין בשיעור של 6%. ישולם לאחר תשלום דמי הרכישה למינהל.
4. היטל השבחה – ישולם לאחר אישור תוכנית הפיצול ברשות המקומית.
☝️🚜 בטרם פתיחת בקשה כזו במינהל מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום המושבים והנחלות לגביי הזכויות שלכם, התשלומים העתידיים ואפשרויות לתשלומים מופחתים. למשל:
1. אם בנחלה שלכם בוצעה בעבר העברת זכויות – אתם זכאים להנחה בדמי הרכישה באופן הבא:
אם ההסכם נחתם אחרי 1.1.1993 – דמי הרכישה יהיו 20% בלבד (במקום 33%).
אם ההסכם נחתם לפני 1.1.1993 – מדמי הרכישה יקוזז 80% מדמי ההסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד.
2. מאיזה שווי ה- 33% ?
משווי הקרקע של חלקת המגורים, בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים וכן בזכות לפיצול המגרש/ים על פי שומה עדכנית למגרש המפוצל.
עוד דבר חשוב – דעו כי אתם זכאים לביצוע רישום הזכויות בחלקת המגורים שלכם בטאבו גם בתשלום מופחת של 3.75% בלבד (מסלול דמי כניסה).
3. מתכוונים לבצע העברה ללא תמורה של המגרש המפוצל לאחד מילדיכם? דעו כי זה כרוך בתשלום מס רכישה בנוסף למס הרכישה בגין היוון/רכישת הזכויות מהמנהל.
לא בטוחים לאיזה מסלול כדאי למשפחה שלכם להכנס? מסלול דמי כניסה או מסלול דמי רכישה?
דברו איתי – עו"ד אפרת יוסים
לייעוץ וליווי משפטי צרו קשר עם עו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il או בנייד: 054-9981611