למי ומתי כדאי לפתוח בחברה בע"מ?

 

פתיחת חברה בע"מ, או בשפה המקצועית – הקמת חברה בע"מ, יכול להיות שלב בהתפתחות של עסק או כהקמת עסק מאפס.

השיקולים בפתיחת חברה בע"מ קשורים לאיזון בין הכנסות ומסים, וישנם שיקולים נוספים, הרלוונטיים לאופי המיוחד של כל עסק, ולכן מומלץ לעשות פגישת ייעוץ מסודרת בטרם פתיחת חברה בע"מ.

אם כך – מה צריך לדעת לפני פתיחת חברה בע"מ? למשל ההבדל בין עלויות ניהול עוסק מורשה לעלויות ניהול חברה בע"מ.

לניהולה השוטף של חברה ישנן עלויות שנתיות גבוהות יותר. למשל: עלויות של רואה חשבון לעריכת דוח שנתי לחברה ואגרה שנתית לרשם החברות, שאינן קיימות בניהול עוסק מורשה.

מי לא יכול לפתוח חברה בע"מ? כן, יש גם כאלה וצריך לערוך על כך בדיקה בטרם הגשת המסמכים.
למשל, מי שיש לי תיק פתוח בהוצאה לפועל, או שהינו מוכרז כפושט רגל – אינם יכולים להיות בעלי מניות ולהקים חברה בע"מ.

איזה מסמך מומלץ לערוך בפתיחת חברה עם מספר בעלי מניות שאינו נדרש כלל בחברת יחיד?

מה בין תקנון חברה להסכם מייסדים? רמז: ראה את השאלה שלעיל.

בהתאם לחוק החברות, בהקמת חברה בע"מ יש חובה לצרף למסמכי הקמת החברה בע"מ תקנון המסדיר את העניינים המהותיים בחברה ואת היחסים החוזיים בין בעלי המניות שלה.

למשל: שם החברה, מטרות החברה, בעלי המניות שלה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, ופרטים בדבר הגבלת האחריות.

עם זאת, ישנם נושאים שאין חובה לכלול בתקנון החברה, ומומלץ לכלול אותם במסמך פנימי של החברה, שאינו חשוף לגורמים חיצוניים, ונקרא הסכם מייסדים.

אילו מסמכי בנק דרושים לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ? אם לא תגיעו מסודרים עם סט המסמכים הנדרש בכל בנק פתיחת החשבון תתעכב..

אילו חוזים מתאימים לכל עסק? ואילו חוזים חובה שיהיו בכל עסק?

אלה רק חלק מהשאלות, הבדיקות והשיקולים שיש להביא בחשבון בטרם הקמת חברה בע"מ.

אמנם, על פניו, הקמת חברה בע"מ נחזה בציבור כמהלך משפטי פשוט – אך יש לצעד זה משמעויות משפטיות ועסקיות שונות, שחייבים להיות מודעים להן.

 

בטרם ביצוע מהלך של פתיחת חברה בע"מ – דברו איתי.
בהצלחה! עורכת הדין אפרת יוסים

054-9981611

למי ומתי כדאי לפתוח חברה בע"מ?

לאחרונה הייתי חלק מהתפתחות עסק של לקוח שהוא כבר חבר יקר שלי, שהפך מעוסק מורשה לחברה בע"מ.

ברגע החתימה על מסמכי הקמת החברה, החבר עצר רגע ואמר לי : "בשבילי, זה רגע היסטורי, אני אזכור אותו כל חיי".

לפני הרגע של חתימת המסמכים עשינו פגישת ייעוץ ותיאום ציפיות על מנת שהליך הקמת החברה ילך חלק וגם הניהול השוטף שלה.

פתיחת חברה בע"מ, או בשפה המקצועית – הקמת חברה בע"מ, יכול להיות שלב בהתפתחות של עסק או כהקמת עסק מאפס.

השיקולים בפתיחת חברה בע"מ קשורים לאיזון בין הכנסות ומסים, וישנם שיקולים נוספים, הרלוונטיים לאופי המיוחד של כל עסק, ולכן מומלץ לעשות פגישת ייעוץ מסודרת בטרם פתיחת חברה בע"מ.

אם כך – מה צריך לדעת לפני פתיחת חברה בע"מ? למשל ההבדל בין עלויות ניהול עוסק מורשה לעלויות ניהול חברה בע"מ.

לניהולה השוטף של חברה ישנן עלויות שנתיות גבוהות יותר. למשל: עלויות של רואה חשבון לעריכת דוח שנתי לחברה ואגרה שנתית לרשם החברות, שאינן קיימות בניהול עוסק מורשה.

מי לא יכול לפתוח חברה בע"מ? כן, יש גם כאלה וצריך לערוך על כך בדיקה בטרם הגשת המסמכים.
למשל, מי שיש לי תיק פתוח בהוצאה לפועל, או שהינו מוכרז כפושט רגל – אינם יכולים להיות בעלי מניות ולהקים חברה בע"מ.

איזה מסמך מומלץ לערוך בפתיחת חברה עם מספר בעלי מניות שאינו נדרש כלל בחברת יחיד?

מה בין תקנון חברה להסכם מייסדים? רמז: ראה את השאלה שלעיל.

בהתאם לחוק החברות, בהקמת חברה בע"מ יש חובה לצרף למסמכי הקמת החברה בע"מ תקנון המסדיר את העניינים המהותיים בחברה ואת היחסים החוזיים בין בעלי המניות שלה.

למשל: שם החברה, מטרות החברה, בעלי המניות שלה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, ופרטים בדבר הגבלת האחריות.

עם זאת, ישנם נושאים שאין חובה לכלול בתקנון החברה, ומומלץ לכלול אותם במסמך פנימי של החברה, שאינו חשוף לגורמים חיצוניים, ונקרא הסכם מייסדים.

אילו מסמכי בנק דרושים לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ? אם לא תגיעו מסודרים עם סט המסמכים הנדרש בכל בנק פתיחת החשבון תתעכב..

אילו חוזים מתאימים לכל עסק? ואילו חוזים חובה שיהיו בכל עסק?

אלה רק חלק מהשאלות, הבדיקות והשיקולים שיש להביא בחשבון בטרם הקמת חברה בע"מ.

אמנם, על פניו, הקמת חברה בע"מ נחזה בציבור כמהלך משפטי פשוט – אך יש לצעד של פתיחת חברה בע"מ משמעויות משפטיות ועסקיות שונות, שחייבים להיות מודעים להן.

 

 

בטרם ביצוע מהלך של פתיחת חברה בע"מ – דברו איתי.

 

בהצלחה! עורכת הדין אפרת יוסים

 

054-9981611