אימתי מוכר דירת מגורים זכאי לפטור במס שבח? מאת עו"ד אפרת יוסים

פטור מתשלום מס שבח או תשלום מס שבח מופחת (ליניארי) במכירת דירת מגורים – חלים על דירת המגורים בלבד, וכל יתר הזכויות שקיימות במקרקעין – חייבות בתשלום מס שבח.
למשל – זכויות בניה נוספות שאפשר לנצל.
לאחרונה, ועדת הערר דחתה ערר שמוכרים של בית פרטי הגישו בנסיבות אלה.
המוכרים מכרו את הבית בארבעה מיליון שקל, וביקשו לשלם מס שבח ליניארי מופחת על מכירת דירת מגורים על כל סכום המכירה.
מנהל מיסוי מקרקעין סירב לתת את ההטבה על כל סכום העסקה, בטענה שהעסקה כללה גם מכירה של זכויות בנייה שההטבה אינה חלה עליה.
בערר שהוגש, ועדת הערר קבעה שאכן יש בנכס זכויות בנייה ושווי הדירה עצמה הוא 2 מיליון שקל בלבד, כך שיש להחיל את ההטבה בתשלום מס שבח מופחת רק על חצי מסכום העסקה.
למסקנה זו תרמה בין היתר העובדה שהדירה נמכרה ליזמית נדל״ן.
חוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים וזאת בתנאים מסוימים (ראו סעיפים 49 א' ו49 ב' לחוק).
עמדת המחוקק, כפי שהובעה במסגרת הסעיפים הנ"ל, היא כי הפטור הניתן הינו לדירת מגורים בלבד, וכל יתר הזכויות אשר אפשר וקיימות במקרקעין מושא המכירה – חייבות במס.
מטעם זה, הסמיך המחוקק את מנהל מיסוי מקרקעין לבחון עסקה של מכירת דירת מגורים מזכה, אשר לדעת המנהל התמורה ששולמה בעדה הושפעה מקיומן של זכויות נוספות – קיימות או עתידיות, ולערוך "פיצול רעיוני" בין התמורה ששולמה עבור דירת המגורים, לה יינתן הפטור ממס על פי החוק, לבין התמורה ששולמה עבור זכויות הבניה הנוספות, החייבות בתשלום מס שבח.
סעיף 49 ז לחוק מיסוי מקרקעין, עוסק במצב בו שווי המכירה הושפע מזכויות בניה קיימות או צפויות, והוא מאפשר פיצול רעיוני בין התמורה שהשתלמה עבור דירת המגורים ובין התמורה שהשתלמה עבור זכויות הבנייה.
מכוח הוראות אלה, מנהל מיסוי מקרקעין מוסמך להגיע לביקור בכל נכס שנמכר והגישו לגביו בקשה לפטור מתשלום מס שבח לצורך בחינת התאמתו לנתונים שהוצהרו על ידי המוכר.
חושבים על שיפור בתנאי דירת המגורים שלכם? מעוניינים למכור את הנוכחית ולקנות אחרת?
לייעוץ עם עו"ד אפרת יוסים: 0549981611 Efrat@Yusim.co.il