מה עו"ד צריך לדעת לפניי ייצוג של מוכר דירה?

האם זו דירה יחידה של המוכר? גורם מכריע אם המוכר ישלם מס שבח או לא. מתי נרכשה הדירה ובכמה? במידה וזו לא הדירה היחידה משפיע על שימוש בהטבת חישוב מס שבח לינארי לתשלום מס מופחת. ההטבה רלוונטית רק לדירות שנרכשו לפני 2014. האם זו דירת ירושה? משפיע על סוג הפטור …

מכירת דירת ירושה

לא תמיד פשוט. סרטון הסבר קצר של עו"ד אפרת יוסים אם למוריש בעת פטירתו הייתה יותר מדירת מגורים אחת, אז היורש ישלם מס שבח בעת מכירתה. במצב זה, יש לערוך שומת מס שבח ולבדוק כמה נושאים המשפיעים על גובה המס שישולם: האם הדירה הושכרה. אם הדירה הושכרה יש לערוך חישוב …