יום חתימה שמח!

ייצגתי זוג שרכש דירה בהרצליה. בעסקה הזו, טרם הסתיים רישום הבית המשותף בטאבו ולכן יש בדיקות מיוחדות לפני חתימת החוזה, והחוזה עצמו חייב לכלול התייחסות מיוחדת להבטחת הזכויות שרוכשים. למשל: בדיקת מסמכי עסקת המקור בין הקבלן לרוכשים מהקבלן בדיקת מסמכי עסקאות הקומבינציה ושירותי הבניה בדיקת קיומם של אישורי מסים וייפויי …

ייצוג מספר רוכשים שונים ברכישת דירות מקבלן באותו הפרויקט

תמיד כייף ללוות משפחות בצעד משמעותי ומשנה חיים כמו רכישת דירה חדשה. הפעם ייצגתי מספר משפחות שונות באותו הפרויקט, חלקם הגיעו אליי מהיכרות קודמת, וחלקם מהמלצה של לקוחות קודמים. הגם שמדובר בדירות באותו הפרויקט, לכל עסקה יש את המאפיינים הייחודיים שלה, בהיבטי מס, תכנון מימון נכון, שינויים לחוזה, תוכניות שונות …

סיימתי רישום בטאבו של עסקת מכר + זכויות ירושה משנת 1989

עד עתה ובמשך 34 שנים, לרוכשים הייתה רק הערת אזהרה על זכויות המוכרים בדירה. כל מסמכיי העסקה של הרוכשים אבדו. היה צורך לאתר את המוכרים ולקבל הסכמתם לחתום על ייפוי כוח בלתי חוזר חדש, לפנות לכל הרשויות לקבלת אישורי מסים, לאתר את מסמכי המקור באמצעות בקשות לארכיונים של הטאבו/רשות המסים/בנק …

יום חתימה שמח! ייצגתי זוג ברכישת דירה מקבלן בפתח תקווה

כשרוכשים דירה מקבלן, אחד מתפקידיי עורכת הדין הוא לוודא שכלל הבעלים בקרקע הסכימו לפרויקט, וקיומם של חוזיי התקשרות בין הקבלן מול כלל הבעלים בקרקע. אלה יכולים להיות חוזיי קומבינציה או חוזיי קבלת שירותיי בניה. ללא חוזים מסודרים המתייחסים לסוגיות חשובות שונות, הפרויקט עלול להתקע. למשל, חובה לוודא סטטוס דיווחים לרשות …

בדיקת מסמכי תיק הבניין בארכיב ההנדסה של עיריית פתח תקווה – לפניי חתימת חוזה לרכישת דירת מגורים

לעיתים מדובר על תיקי בניין עם היקף רב של מסמכים שחלקם אינם סרוקים. אז נדרש לעיין בהם פיזית במשרדי ההנדסה בעירייה. בין היתר, חשוב לוודא שקיים היתר בניה, שמספרו תואם למידע הקיים ברשותנו, לעיין בטבלת שטחים, לאתר ולזהות את הדירה והצמדותיה, לבדוק שהתשריטים מאושרים ותואמים לתשריטים ממסמכי הבית המשותף בטאבו. …

7.7.2022 – חתימת חוזה לרכישת דירה מקבלן בדיוק בתאריך כניסתו לתוקף של התיקון לחוק המכר – ולא במקרה, עם פרסום התיקון לחוק המכר ברשומות, דחיתי ללקוחות באופן יזום את החתימה על חוזה הרכישה כדי להנות מההטבות החדשות בתיקון לחוק

התיקון לחוק חוסך משמעותית כסף לרוכשי דירות מקבלן – מעתה קבלנים יכולים להצמיד רק 40% משווי הדירה למדד תשומות הבניה, ואת ה 20% הראשונים הם אינם יכולים להצמיד כלל. דהיינו, לרוכש תנתן אפשרות לשלם לפחות 20% בחתימת החוזה ללא כל הצמדה. במקביל, כל תשלום נוסף על הדירה יחולק כך ש …