עדכון חשוב: ממנה גם יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך מרחוק

האפוטרופוס הכללי התיר חתימה על ייפוי כוח מתמשך באמצעות עריכת שיחת וידאו חזותית. דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך הייתה ועודנה באמצעות מפגש פיזי בין הצדדים הרלבנטיים – בין עורך הדין לבין הממנה ולבין מיופה/מיופי הכוח, בהתאם להוראות הדין.  עם זאת, נוכח מצב המלחמה בו אנו נמצאים בימים אלה, ניתן …

ביום 18.10.23 פורסם ונכנס לתוקף חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד – 2023 

עקב מלחמת חרבות ברזל, חלקים גדולים מהאוכלוסיה אינם מנהלים שגרת חיים רגילה ואינם יכולים לקיים את התחייבויותיהם המשפטיות במועד. לכן בוצע תיקון חקיקה זמני, בהוראת שעה להארכת מועדים. החוק מעניק פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית לגורמים אלו,  עד לתאריך 7.11.2023 (יש אפשרות להארכה). …

היום צום י"ז בתמוז. השבוע טיפלתי בהפעלת 2 ייפויי כוח מתמשכים ללקוחות שונים שאני גם ערכתי עבורם את ייפויי הכוח המתמשכים

חלפו כמה שנים והמשפחות המטפלות במבוגרים נדרשו להמציא צווי אפוטרופסות מבית המשפט או להפעיל ייפוי כוח מתמשך, במידה ונחתם. 2 ייפויי הכוח המתמשכים הופעלו עוד באותו יום של הגשת המסמכים. אילו לא היו חותמים על ייפוי כוח מתמשך, היו צריכים להגיש הליך לבית משפט – והיה לוקח זמן רב בהרבה. …

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך גמיש באמצעותו ההורה קובע איך חייו יראו בתקופה בה לא יוכל לטפל בענייניו

ההורה, הממנה יכול לקבוע שאדם ספציפי יהיה מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים, ולפרט רשימה של עניינים.  ניתן למנות מספר מיופיי כוח שיהיו אחראיים על עניינים שונים, לקבוע את חלוקת התפקידים ביניהם, להתוות הנחיות מקדימות לניהול כל אחד מהעניינים, לבחור אנשי מקצוע שעל מיופה הכוח להתייעץ עמם בטרם …

בקשה לאישור פעולה בשם חסוי. מה זה ומתי צריכים? 

כחלק מפרויקט תמ"א 38/2, הגשתי לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בקשה בשם אפוטרופוס של חסוי לאשר השתתפות בפרויקט וכחלק מהפרויקט גם לרכוש זכויות נוספות מהקבלן ושיעבוד זכויות החסוי בדירה. מכוח סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962, אפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו למעט רשימת עניינים שעל …

כיצד מנוהלת פגישה לחתימת מסמכי ייפוי כוח מתמשך?

על עורך הדין להסביר לכל הנוכחים יחד – לממנים ולמיופיי הכוח, את הנושאים הבאים: משמעות משפטית – העברת סמכויות מהממנה למיופיי הכוח, למעט 3 קבוצות חריגים. קבוצת חריגים 1 – פעולות שמיופה הכוח לא יכול לעשות במקום הממנה בשום מקרה. למשל: המרת דת, לבחור בבחירות לכנסת, לחתום על צוואה ועוד. …

הפעלת ייפוי כוח מתמשך. כאשר הממנה אינו צלול, אינו כשיר לנהל עוד את ענייניו, בהתאם לדין מוגדר כמצב של "חוסר מסוגלות".

לאחרונה פנתה אליי משפחה לצורך הפעלת ייפוי כוח מתמשך לאם, עבורה גם ערכתי את ייפוי הכוח המתמשך. במצב זה, יש להגיש תצהירים חתומים של כל מיופיי הכוח ולעיתים גם אישור רפואי המעיד כי הממנה אינו כשיר. משפחה שלא נערכה מראש, ולא הכינה ייפוי כוח מתמשכים, נאלצת לפנות לבית המשפט למתן …

חשוב – ניתן להפעיל ולהכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך רק כאשר הממנה שנתן את ייפוי הכוח המתמשך אינו כשיר מבחינה קוגניטיבית, אינו צלול ואינו מבין בדבר.

לחצו כאן לסרטון הסבר קצר מאת עו"ד אפרת יוסים אישור רפואי על אי כשירות הממנה מהווה אסמכתא בטוחה לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. עדיין מתלבטים מה עדיף? דברו איתי, עו"ד אפרת יוסים 0549981611

שימו לב – מעתה מיופיי כוח יכולים לחתום על ייפוי הכוח המתמשך באמצעות היוועדות חזותית עם עורך הדין

לא חייב שמיופה הכוח יחתום פרונטאלית מול עורך הדין. חוסך טיסה ארצה או ביקור בקונסוליה מרוחקת. מאפשר להורים שילדיהם חיים בחו"ל, למנות את הילדים החיים בחו"ל ולהפקיד את ייפוי הכוח המתמשך יותר בקלות. בייפוי כוח זה, ניצלתי את האפשרות הזאת. הלקוחה מינתה את שני בניה, האחד חי בטורונטו. ערכתי עימו …

קיבלתי לעיוני את ממצאי מחקר "ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית"

המחקר מומן באמצעות מענק מחקר מקרן הלן באדר ונעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. להלן קמצוץ מתוצאות המחקר: השימוש בייפוי כוח מתמשך הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. נראה כי כלי זה אכן משיג את מטרתו – לשמש כלי תכנון מוקדם, אם כי יחלוף זמן עד אשר נוכל לראות את תרומתו …