עדכון חשוב: ממנה גם יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך מרחוק

האפוטרופוס הכללי התיר חתימה על ייפוי כוח מתמשך באמצעות עריכת שיחת וידאו חזותית.

דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך הייתה ועודנה באמצעות מפגש פיזי בין הצדדים הרלבנטיים – בין עורך הדין לבין הממנה ולבין מיופה/מיופי הכוח, בהתאם להוראות הדין. 

עם זאת, נוכח מצב המלחמה בו אנו נמצאים בימים אלה, ניתן יהיה לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך, גם בהיוועדות חזותית (הכוללת קול ותמונה) וללא מפגש פיזי בין הממנה לבין עורך הדין.

הוראה זו תעמוד בתוקפה עד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, והיא תבחן מעת לעת בשים לב לנסיבות.

בשורות טובות לעם ישראל

עו"ד אפרת יוסים

0549981611