מפרוץ המלחמה הוכרז מצב מלחמה מיוחד בבתי המשפט ומתקיימים דיונים דחופים או דיונים בעניינים מסויימים, ובעיקר בבתי המשפט לענייני משפחה

הרבה דיונים בוטלו. הרבה מגוייסים ומגוייסות למילואים, מקרב עורכי הדין, הצדדים, עוזרים משפטיים ועובדי בתי המשפט.

היום הופעתי בדיון בבית המשפט לענייני משפחה לאחר שהצדדים, השופטת, והמזכירות אישרו כי אין מניעה לקיים את הדיון. 

בתום הדיון הצדדים השכילו להגיע להסדר מוסכם שחוסך להם הרבה מתח, עצבים, זמן, ועלויות משפטיות. מעבר להסכם שניתן לו היום תוקף של פסק דין, השופטת דיברה אל כל אחד מהצדדים והמליצה לכל אחד מהם לערוך בנוסף צוואה.

המלצה שמרשיי שמעו ממני בפגישות טרם הדיון.

השופטת הדגישה כי הסכמים מהסוג שנחתם היום (במקרה זה אני לא מפרטת את נושא הדיון לבקשת מרשיי ומפאת צנעת הפרט) תקפים לתקופת החיים בלבד, ואינם חלים במקרה של פטירה, שאז הם פוקעים מאליהם.

בעידכונים קודמים שלי הדגשתי את הצורך בעריכת הסכמים משפטיים שונים בחיי המשפחה כדי שרצון הצדדים יתממש בכל מצב: פרידה, גירושין, פטירה, נישואים שניים וכד'.

תמיד כדאי לתכנן את העתיד מראש, ובטח בתקופה לא יציבה בה אנו נמצאים בימים אלה.

לייעוץ משפטי – עו"ד אפרת יוסים

054-9981611