כיצד מנוהלת פגישה לחתימת מסמכי ייפוי כוח מתמשך?

על עורך הדין להסביר לכל הנוכחים יחד – לממנים ולמיופיי הכוח, את הנושאים הבאים:

משמעות משפטית – העברת סמכויות מהממנה למיופיי הכוח, למעט 3 קבוצות חריגים.

קבוצת חריגים 1 – פעולות שמיופה הכוח לא יכול לעשות במקום הממנה בשום מקרה. למשל: המרת דת, לבחור בבחירות לכנסת, לחתום על צוואה ועוד.

קבוצת חריגים 2 – עניינים שלגביהם על הממנה להסמיך במפורש כדי שלמיופה הכוח תהיה סמכות. למשל: מתנות ותרומות, פעולות בסכומי כסף גבוהים ועוד בהתאם לרשימה שבחוק.

קבוצת חריגים  3 – פעולות שמיופה הכוח צריך בכל מקרה את הסכמת בית המשפט עליהם. למשל: עסקה במקרקעין, משיכת כספים מקופת גמל, מתן ערבות, הלוואה.

יש להקריא את ייפוי הכוח המתמשך בנוכחות כל החותמים, הממנים ומיופיי הכוח, לתת דגש על סעיפים חשובים, למשל סעיפיי כניסה לתוקף ופקיעה, ולהסביר מהן החלופות בחוק (אפוטרופסות).

בנוסף – פגישות בנפרד – עם הממנים ועם מיופיי הכוח, על מנת לוודא שהממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח המתמשך מטרותיו ותוצאותיו והנו מאשר שייפוי הכוח המתמשך ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה של הממנה.

חושבים לתכנן את העתיד?

דברו איתי, עו"ד אפרת יוסים

054-9981611