הפעלת ייפוי כוח מתמשך. כאשר הממנה אינו צלול, אינו כשיר לנהל עוד את ענייניו, בהתאם לדין מוגדר כמצב של "חוסר מסוגלות".

לאחרונה פנתה אליי משפחה לצורך הפעלת ייפוי כוח מתמשך לאם, עבורה גם ערכתי את ייפוי הכוח המתמשך.

במצב זה, יש להגיש תצהירים חתומים של כל מיופיי הכוח ולעיתים גם אישור רפואי המעיד כי הממנה אינו כשיר.

משפחה שלא נערכה מראש, ולא הכינה ייפוי כוח מתמשכים, נאלצת לפנות לבית המשפט למתן צווים משפטיים לאפוטרופסות לגוף ולרכוש. זוהי החלופה היחידה בדין לייפוי כוח מתמשך.

לכן, המלצה שלי – כל עוד אתם כשירים, צלולים ומבינים עניין – תחתמו על ייפוי כוח מתמשך.

בסוף תהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והגשתו, אני תמיד מברכת את הלקוחות והמשפחה – מי יתן ולא תצטרכו כלל להשתמש במסמך הזה.

בהצלחה!

עו"ד אפרת יוסים

0549981611