תביעה לפינוי מושכר – עו"ד אפרת יוסים זכתה בפסק דין לפינוי מושכר בתוך 21 יום ממועד מתן פסק הדין ובהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד

פסד לפינוי מושכר של עו"ד אפרת יוסים לפינוי דירת מגורים באשדוד בתוך 21 ימים בלבד. בנוסף הושתו על הנתבעים תשלום של הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.