מס הרכישה למשקיעים הופחת מ 8% ל – 5% !

אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש.

ההפחתה נכנסה לתוקף ביום 29.7.2020.

בעקבות פרסום זה, פנו אליי שני צדדים של עסקה מכר בבקשה לייעוץ ,בשאלה האם ניתן לבטל חוזה שנחתם כמה ימים לפניי שהעידכון נכנס לתוקף וטרם דווח לרשות המיסים.

אז – קיימת חובה לדווח לרשות המסים על כל חוזה מכר שנחתם, דהיינו, יש לדווח על העסקה ובמידת הצורך להגיש תצהירים על ביטול עסקה.

עם זאת – במקרה הספציפי הזה שנשאלתי עליו, ביטול העסקה לא יכול לעזור לצדדים בחיסכון בתשלום מס הרכישה, שכן חוזה שבוטל בין צדדים, אינו יכול להיחתם שוב בין אותם הצדדים.

ככה זה אצל רשות המסים….

מצורפת להלן דוגמה להמחשה על השפעת העידכון בחיסכון במס שישותם ברכישת דירת מגורים שניה בשווי של 2,000,000 ש"ח.

חושבים על רכישת נכס להשקעה?

דברו איתי

עו"ד אפרת יוסים

054-9981611

Efrat@Yusim.co.il