מה עושים כשהבניין השכן שלכם הגיש בקשה להיתר בניה לפרויקט תמ"א 38 החורג מהמותר לו?

🏗️הבניין השכן שלכם הגיש בקשה להיתר בניה לפרויקט תמ"א 38? העירייה פרסמה אפשרות להגשת התנגדות?

☝️דעו, שיש לכם רק 14 יום להגיש את ההתנגדות📅

☝️דעו, כי יש לכם זכות להוציא את היתר הבניה שהתבקש, ולבדוק האם הוא תואם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו ולהוראות תמ"א 38, והאם ההקלות שהתבקשו על ידי היזם מהוות הקלות מותרות או סטיה ניכרת שאינה מותרת.

👩‍🎓למשל במקרה בו אני מטפלת עכשיו, הוגשה בקשה להריסת בניין של 2 קומות ובמקומו לבנות 2 בניינים של 6 קומות כל אחד, במקום בנין אחד המותר בהתאם לגודל ואופי החלקה.

🚩אז, לא לחכות, דברו איתי מייד כשאתם מקבלים את פרסום העירייה על הגשת התנגדות.

 

עו"ד אפרת יוסים
054-9981611