תיקון 5 לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007 מיום 9.1.2019 מגדיר את התנאים לשימוש ביצירות שבעליהן אינו ידוע, יצירות יתומות, מסייג את הפיצויים ללא הוכחת נזק לגביי ספריות וארכיונים

להלן נוסח סעיף 27א החדש לחוק זכויות יוצרים:   יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע או לא אותר (תיקון מס' 5) תשע"ט-2019 27א.  (א)  שימוש ביצירה שבעל זכות היוצרים בה אינו ידוע או לא אותר, מותר בתנאים אלה: (1)   המשתמש פעל בשקידה סבירה לגילוי או לאיתור בעל זכות היוצרים …