עידכון מדרגות מס רכישה 2019

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.19 ועד 15.1.20: בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק מס שבח רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:   על חלק השווי שעד 1,696,750 ש"ח – לא ישולם מס על חלק השווי העולה על 1,696,750 ש"ח ועד …