עידכון מדרגות מס רכישה 2019

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.19 ועד 15.1.20:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק מס שבח רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,696,750 ש"ח – לא ישולם מס
  2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ש"ח ועד 2,012,560 ש"ח – 3.5%
  3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 ש"ח ועד 5,192,150 ש"ח – 5%
  4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 ש"ח ועד 17,307,170 ש"ח – 8%
  5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,500,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪  – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5% =  11,053 ₪.

על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד  2,500,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 24,372 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 35,425 ₪ (לעומת 37,127 ₪ לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19).

 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) :

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.19 ועד ליום 15.1.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  1. על חלק השווי שעד 5,194,225 ש"ח – 8%
  2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 5,500,000 ₪:

על חלק השווי שעד  5,194,225 ₪ ישולם מס בשיעור 8% =  415,538 ₪.

על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ ועד 5,500,000 ישולם מס בשיעור 10% = 30,775.5 ₪.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 446,115.5 ₪ (לעומת 448,088.5 לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19).

 

להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2019 עידכון מדרגות מס רכישה 2019, לחץ על הקישור.

 

לייצוג במכירת דירה, לייצוג ברכישת דירה ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או במייל Efrat@Yusim.co.il