זכיתי בהחלטה תקדימית ראשונה מסוגה!!! בסוגיה משפטית מורכבת: בעלות אינסטרומנטאלית לעניין חבות במס

בעלות אינסטרומנטאלית; זכיתי בהחלטה תקדימית, ראשונה מסוגה בסוגיה שטרם נידונה בעבר. זכיתי כאן פעמיים, גם שהחלטה ראשונה מסוגה תהיה על שמי וגם שועדת הערר קיבלה את העמדה שלי בתיק. ועדה מקומית ת"א סירבה להעניק פטור מהיטל השבחה בפרויקט הרחבת מרפסות שמש, מכוח סעיף 19(ג) לתוספת שבחוק התכנון והבניה, המעניק פטור …