מהם המסים הצפויים בכניסה להסדר רכישת זכויות חלקת המגורים בנחלה?

מושבניקים – החלטתם להכנס למסלול דמי רכישה של זכויות המגורים בנחלה שלכם בתשלום 33% שמאפשר לכם פיצול מגרש מהנחלה ורישום בטאבו? שימו – בטרם פתיחת הליך זה במנהל וברשות המקומית עליכם לדעת כי המהלך כרוך בתשלום של מסים: 1.דמי רכישה, כאמור 33%. (באזורי עדיפות לאומית האחוזים נמוכים יותר). 2. מע"מ. …