מהם היתרונות המרכזיים של ייפוי כוח מתמשך? מאת עו"ד אפרת יוסים

ייפוי כוח מתמשך : משפיעים היום על המחר הממנה יכול לקבוע שאדם ספציפי יהיה מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים, ולפרט רשימה של עניינים. ניתן למנות מספר מיופיי כוח שיהיו אחראיים על עניינים שונים, לקבוע את חלוקת התפקידים ביניהם, להתוות הנחיות מקדימות לניהול כל אחד מהעניינים, לבחור אנשי …