מהם היתרונות המרכזיים של ייפוי כוח מתמשך? מאת עו"ד אפרת יוסים

ייפוי כוח מתמשך : משפיעים היום על המחר
◀️הממנה יכול לקבוע שאדם ספציפי יהיה מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים, ולפרט רשימה של עניינים.
◀️ניתן למנות מספר מיופיי כוח שיהיו אחראיים על עניינים שונים, לקבוע את חלוקת התפקידים ביניהם, להתוות הנחיות מקדימות לניהול כל אחד מהעניינים, לבחור אנשי מקצוע שעל מיופה הכוח להתייעץ עמם בטרם קבלת החלטות, ולהחליט שאנשים נוספים מסביבתו הקרובה ומשפחתו של הממנה, שגם כך מעורבים באופן שוטף בחייו, יהיו מיודעים להחלטות מהותיות של מיופה הכוח.
◀️עוד אפשר לקבוע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ומתי יפקע, ולהוסיף הנחיות למקרים צפויים שיקרו בעתיד.
עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי יוכל להתאים את המסמך לממנה ולשגרת חייו.
מתכננים את העתיד?
לייעוץ על ייפוי כוח מתמשך עם עו"ד אפרת יוסים מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך
Efrat@Yusim.co.il
0549981611