רשות המסים השיקה 2 יישומים חדשים בקשר לחוק הצמצום במזומן

לא יודעים ליישם את המגבלות שהטיל חוק הצמצום במזומן? יש לכך פתרון. רשות המסים השיקה 2 יישומים במטרה לעזור לציבור ביישום החוק. הראשון, הינו סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן, שנועד לסייע לך לכלכל את צעדיך ולמלא אחר הוראות החוק. בסימולטור ניתן לחשב מהו הסכום המרבי המותר לשימוש במזומן באמצעות נתוני …