רשות המסים השיקה 2 יישומים חדשים בקשר לחוק הצמצום במזומן

לא יודעים ליישם את המגבלות שהטיל חוק הצמצום במזומן?

יש לכך פתרון.

רשות המסים השיקה 2 יישומים במטרה לעזור לציבור ביישום החוק.

הראשון, הינו סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן, שנועד לסייע לך לכלכל את צעדיך ולמלא אחר הוראות החוק. בסימולטור ניתן לחשב מהו הסכום המרבי המותר לשימוש במזומן באמצעות נתוני העסקה שמוזנים לסימולטור, ובנוסף מאפשר לחשב את הסנקציה הכספית שתוטל בגין סכום ההפרה. קישור לסימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן.

יישום שני, לעידכון והשלמת אמצעי התשלום על ידי רוכש בעסקת מקרקעין. החוק מחייב רוכש זכויות במקרקעין להגיש הצהרה על אופן ביצוע התשלומים (מזומן, העברה בנקאית (כולל גם תשלום באמצעות משכנתא), המחאה, או באופן אחר). אם במועד חתימה על ההסכם טרם ידוע אופן ביצוע התשלומים ניתן לעדכנם ביישום החדש לאחר ביצוע התשלום. קישור ליישום עידכון הצהרה על אמצעי תשלום.

 

תזכורת לעיקרי המגבלות בחוק:

בעסקאות עם עוסק: בעסקה שסכומה עד 11,000 ₪ ניתן לשלם /לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה שסכומה גבוה מ- ₪11,000 ניתן לשלם /לקבל במזומן 10% ממחיר העסקה או ₪11,000, לפי הנמוך בהם.

בעסקאות בין אנשים פרטיים: בעסקה שסכומה עד 50,000 ₪ ניתן לשלם /לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה שסכומה גבוה מ- ₪50,000 ניתן לשלם /לקבל במזומן 10% ממחיר העסקה או ₪50,000, לפי הנמוך בהם.