צו קיום צוואה הדדית עם רישום הערה בטאבו לאחר פטירת בן הזוג הראשון על הגבלת מכירת בית המגורים

זהו אחד מהפתרונות המשפטיים האפשריים בשאלה כיצד וכמה להגביל את העברת הרכוש לאחר על ידי בן הזוג הנותר בחיים. לזוג הזה ערכתי גם את הצוואה ההדדית וכעת טיפלתי בצו קיום הצוואה לאחר פטירת בן הזוג הראשון. הצוואה כוללת סעיף לפיו בן הזוג שיוותר בחיים אחרון אינו יכול למכור את בית …