צו קיום צוואה הדדית עם רישום הערה בטאבו לאחר פטירת בן הזוג הראשון על הגבלת מכירת בית המגורים

זהו אחד מהפתרונות המשפטיים האפשריים בשאלה כיצד וכמה להגביל את העברת הרכוש לאחר על ידי בן הזוג הנותר בחיים.

לזוג הזה ערכתי גם את הצוואה ההדדית וכעת טיפלתי בצו קיום הצוואה לאחר פטירת בן הזוג הראשון.

הצוואה כוללת סעיף לפיו בן הזוג שיוותר בחיים אחרון אינו יכול למכור את בית המגורים לאחר, אלא להעבירו רק לילדים היורשים של שני בני הזוג.

מדובר על סעיף המטיל מגבלה על שימוש ההורה שנותר בחיים בבית המגורים.

זו מגבלה שההורים יחדיו לקחו על עצמם כשחתמו בפניי על הצוואה, והבינו שצוואה הדדית, מעבר להיותה מסמך משפטי הקובע כיצד עיזבון הנפטר יחולק, הנה גם מסמך משפטי ובו התחייבויות הדדיות של בני הזוג האחד כלפיי השני.

במקרה הזה – אי מכירת בית המגורים לאחר פטירת בן הזוג הראשון, אלא העברתו רק ליורשים עפ"י הצוואה, לאחר פטירת בן הזוג השני.

על מגבלה כזאת בצוואה – יש לרשום הערה מתאימה בטאבו בכדי להבטיח קיומה.

צו קיום צוואה וצו ירושה הנם מסמכים משפטיים מהותיים שמשפיעים על המשך מימוש העיזבון וביצוע פעולות שונות בעיזבון, ויש לטפל בהוצאתם לאחר קבלת ייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה.

לייעוץ – עו"ד אפרת יוסים

054-9981611