בקשה לאישור פעולה בשם חסוי. מה זה ומתי צריכים? 

כחלק מפרויקט תמ"א 38/2, הגשתי לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בקשה בשם אפוטרופוס של חסוי לאשר השתתפות בפרויקט וכחלק מהפרויקט גם לרכוש זכויות נוספות מהקבלן ושיעבוד זכויות החסוי בדירה. מכוח סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962, אפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו למעט רשימת עניינים שעל …