מי יכול להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך ומה זה וס"ר?

מיופה כוח אינו יכול להיות פושט רגל או לקוח מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי.
ההיגיון בכך הוא, שאדם שאינו מסוגל לטפל בעניינים הכספיים והרכושיים שלו עצמו בצורה מוצלחת ושקולה, לא יכול לטפל ולהיות אחראי על רכושו של אדם אחר.
במידה ויופקד ייפוי כוח שמיופה הכוח בו הינו פושט רגל או לקוח מוגבל באמצעים – ההפקדה של ייפוי הכוח תדחה ולא תאושר על ידי משרד המשפטים.
כדי שעורך הדין המפקיד את ייפוי הכוח יקבל מידע על הסיבה שבגללה ייפוי הכוח לא אושר להפקדה, מיופיי הכוח נדרשים לחתום על כתב ויתור סודיות האומר שהאפוטרופוס הכללי יכול לקבל עליהם מידע ולהעבירו למפקיד יפוי הכוח המתמשך
לכן, אחד המסמכים שחותמים עליהם במעמד עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו כתב ויתור סודיות (וס"ר).
מעבר לכך, חובתו של עורך הדין העורך את ייפוי הכוח לברר מול המשפחה האם מי ממיופיי הכוח הינו פושט רגל או מוגבל באמצעים , ומראש לחסוך את הטרחה בעריכה מחודשת של ייפוי הכוח.

 

רוצים לקבוע את העתיד שלכם?
דברו איתי, עו"ד אפרת יוסים
0549981611