שנה טובה ומתוקה!

לכל לקחותיי, חבריי ומשפחתי,
🦁 שנהיה לראש ולא לזנב
🙌 שירבו זכויותינו ותרבה הברכה בכל עמלנו
🕊️ שנת שלום של בשורות טובות ונחמות
ממני,
עו"ד אפרת יוסים ❤️