מס רכישה: מתי משלמים מס רכישה? איך משלמים מס רכישה? מס רכישה דירה ראשונה

מס רכישה הינו מס המשולם על רכישת זכויות במקרקעין. סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") מטיל על הרוכש את החובה לשלם מס בשיעור קבוע משווי הנכס שרכש.

מס רכישה דירה ראשונה. במקרה של רכישת דירת מגורים ראשונה שיעור מס הרכישה על דירה ראשונה הינו מדורג וככל שהנכס שנרכש יקר יותר כך ישולם מס גבוה יותר. למדרגות מס הרכישה המעודכנות לחץ כאן.

פעם בשנה משרד האוצר מעדכן את שיעור מס הרכישה לדירה ראשונה ובכלל, ומדרגותיו בהתאם לעליית המדד.

בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה) התשל"ה – 1974 קבועים פטורים והקלות מתשלום מס רכישה למקרים ספציפיים.

 

על-פי סעיף 73 לחוק על המוכר והרוכש זכות במקרקעין חלה חובה למסור תוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה הצהרה אודות ביצוע העסקה המפרטת את פרטי העסקה.

החל מיום 1.1.2017 חלה חובה להגיש את ההצהרה באופן מקוון באמצעות מערכת שבח.נט.

למידע נוסף אודות חובת דיוח מקוון על עסקאות במקרקעין מומלץ להכנס לקישור של רשות המסים.

 

מתי משלמים מס רכישה

על פי סעיף 90א לחוק רוכש ישלם את מס הרכישה המגיע ממנו בתוך 60 ימים מיום המכירה.

 

אולם, בהתאם לסעיף 51 לחוק חובת תשלום מס הרכישה ידחה עד למועד בו הרוכש שילם מעל 50% משווי הדירה (ולעניין מס שבח – 40%), או עד למועד קבלת החזקה בדירה או עד למועד קבלת יפוי כח לרשום הזכויות במקרקעין על שם הרוכש.

 

כדאי להגיש הצהרה מלאה ובזמן ולשלם את מס הרכישה בזמן, על מנת למנוע חיובים בקנסות גבוהים.

מומלץ שלא לחכות לרגע האחרון בתשלום מס הרכישה, כדי לא להקלע לחיובים של קנסות הצמדה וריבית פיגורים. אם הכסף לתשלום מס הרכישה זמין וקיים אצלכם בבנק, עדיף לשלמו בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

גובה הקנס על אי דיווח במועד הינו 272 ₪ על כל שבועיים של איחור. ובגין איחור בתשלום מס הרכישה מוטל קנס של 0.2% על כל שבוע של פיגור בתשלום. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה.

 

איך משלמים את מס הרכישה

ניתן לשלם את מס הרכישה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית דרך המערכת המקוונת לתשלום חובות מיסוי מקרקעין באתר רשות המסים.

לצורך ביצוע תשלום מקוון של מס הרכישה צריך להצטייד במספר השומה, הסכום לתשלום לפי שומה עצמית, המשרד המטפל ומספר תעודת זהות.

ניתן לשלם את מס הרכישה באמצעות שובר שעורך הדין הדפיס ממערכת שבח.נט ולשלמו רק בבנק הדואר.

ניתר לשלם את מס הרכישה באמצעות שובר שנשלח בדואר מרשות המסים לכתובת מבוקשת ולשלמו בכל הבנקים.

 

למידע נוסף – מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין – דע את זכויותיך של רשות המסים

 

לייעוץ ולייצוג ברכישת דירה, ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים  במייל Efrat@Yusim.co.il או בנייד 0549981611