מהי מכירת נכס באמצעות הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין?

להלן השלבים בהליך זה:

 • ביצוע הערכת שווי לנכס באמצעות שמאי מקרקעין.
 • ביצוע הערכת מיסים לתשלום במכירת הנכס (מס שבח, היטל השבחה, דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל במידה ומדובר בנכס חקלאי וכיוצ"ב)
 • הכנת סט מסמכים למסירה למתעניינים ורוכשים פוטנציאליים.
 • פרסום מודעות במספר עיתונים יומיים בהתאם לקהל היעד של הנכס הנמכר.
 • קביעת מועד אחרון להגשת הצעות למשרדנו לרכישת הנכס.
 • מתן מידע משפטי תכנוני והנדסי לכל המתעניינים בהגשת הצעה.
 • ניהול משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד למיקסום ההצעות שיוגשו.
 • ניהול כל ההצעות שהוגשו לרבות דרישת ערבויות בנקאיות, חתימה על הסכמי מכר וטפסים נלווים, חוו"ד מיסוית וכד'.
 • עריכת התמחרות בין כל המציעים.
 • הכרזה על המציע הזוכה וטיפול בהחזרת ההצעות שלא זכו.
 • ליווי של הוצאת הסכם המכר אל הפועל כולל דיווח לרשויות המס, השלמת תשלומים, תשלום מסים, מסירת חזקה.

 

5.8.2021 – עו"ד אפרת יוסים בתפקידה כמנהלת עיזבון פרסמה הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברח' כצנלסון 60 בבית דגן. את ההצעות יש להגיש עד ליום 5.9.2021. לפרסום המלא