קיבלתי לעיוני את ממצאי מחקר "ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית"

המחקר מומן באמצעות מענק מחקר מקרן הלן באדר ונעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים.

להלן קמצוץ מתוצאות המחקר:

השימוש בייפוי כוח מתמשך הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. נראה כי כלי זה אכן משיג את מטרתו – לשמש כלי תכנון מוקדם, אם כי יחלוף זמן עד אשר נוכל לראות את תרומתו להפחתת השימוש באפוטרופסות.

הכלי משרת בעיקר את אוכלוסיית הזקנים, אך רק שיעור נמוך מהם משתמש בו. הכלי נמצא בשימוש בעיקר בקרב ממנים המתגוררים ביישובים באשכולות חברתיים-כלכליים 9-7. יש צורך להמשיך להעלות את המודעות לכלי בקרב כלל הציבור ולאתר מנגנונים שינגישו אותו לאנשים ממעמד חברתי-כלכלי בינוני ונמוך.

עדיין מתלבטים?

התייעצו איתי,

עו"ד אפרת יוסים

054-9981611