פסק דין חדש המבסס שוב את חובת גילוי ליקויים במכירת דירה על המוכר – 30774-07-15 אהרוני נגד אנייס

לאחרונה ניתן פסק דין חדש של השופטת מיכל הירשפלד בבית משפט השלום בירושלים שפסק פיצויים בסך של 106,000 ₪ לטובת זוג שרכש דירת מגורים והמוכרים לא גילו להם על בעיית רטיבות בדירה ולכן הגישו תביעת פיצויים (30774-07-15 אהרוני נגד אנייס שניתן ביום 23.5.2018).

נפסק עוד כי על המוכרים לשלם לרוכשים גם:

הוצאות (עלות חוות הדעת שהוגשו על ידם וחלקם בעלות חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט בסך כולל של 8,210 ₪ וכן באגרת בית המשפט ששולמה על ידם)

שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

 

פסק הדין קבע כך:

"הוכח שבדירה הייתה קיימת בעיית רטיבות שהנתבעים ידעו או היו צריכים לדעת עליה, לא גילוה לתובעים ואף הצהירו כי אינה קיימת הן בעל פה, הן בהסכם שנחתם בין הצדדים. כאמור, הנתבעים הפרו את חובת תום הלב החלה עליהם במו"מ לקראת כריתת ההסכם, הפרו את ההסכם ואף מסרו לתובעים דירה שאינה תואמת את המוסכם בנסיבות המאפשרות לתובעים להסתמך על אי התאמה זו…

הצהרת מוכרים בדבר העדר בעיות רטיבות בדירה אינה ענין של מה בכך. להצהרה שכזו, בין בעל פה במהלך המו"מ בין הצדדים ובין בכתב, יש להתייחס בכובד ראש. במיוחד, אך לא רק, אמורים הדברים כאשר קיימים רמזים כאלה ואחרים לקיומה של בעיה כזו או אחרת…

כאמור, על הנתבעים היתה מוטלת לא רק חובה לשתף את התובעים בכל פרט שהיה ידוע להם בענין זה, אלא חובה היה על הנתבעים לבדוק את הבעיה לעומק, גם בעזרת מומחים, בטרם הצהירו את אשר הצהירו במהלך המשא ומתן ובמסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים.

משלא עשו כן, לא עמדו הם בחובת תום הלב המוטלת עליהם במסגרת המשא ומתן ואף הפרו את החוזה שנחתם בין הצדדים."

 

מה כדאי ללמוד מפסק הדין?

 

אם אתה מוכר דירה, עלייך לגלות לרוכשים פוטנציאליים כל מידע הידוע לך או שהיה עלייך לדעת אותו אודות הדירה, גם אם בעינייך מדובר בעניין של מה בכך. דהיינו, על מוכר דירה לחקור ולדעת כל עניין הקשור בדירתו בטרם מכירתה.

עוד 2 טיפים למוכר דירה:

להעביר לרוכשים את כל המידע בצורה מסודרת בכתב ולשמור על כך את התיעוד (מייל וכד').

לכלול בחוזה סעיף מפורש וספציפי המתאר את כל הליקויים והמידע שמסרתם לרוכשים על הדירה.

 

אם אתה רוכש דירה, מומלץ להיעזר באיש מקצוע מומחה מטעמך (מהנדס, מודד, שמאי, תלוי בנסיבות ובאופי הנכס) למתן חוות דעת בקשר לנכס שהנכם עומדים לרכוש, ובמידה וגיליתם לאחר חתימת החוזה אי התאמה בין הצהרות המוכר למצב הנכס בפועל – לשלוח למוכר הודעה בכתב על כך מייד לאחר הגילו, וכדאי לעשות זאת באמצעות עורך דין.

בהצלחה!

 

לייצוג משפטי בעסקאות נדל"ן ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il ובנייד 054-9981611