יפוי כוח מתמשך – פסק דין ראשון בנושא מיום 28.8.2018 של סגן הנשיאה כב' השופט אלון גביזון

פסה"ד עסק בבקשת ממנה לבטל ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף, על אף שבמסמך עצמו הוא סימן את "הסעיף הכובל"- סעיף שמשמעו שלאחר הכניסה לתוקף הממנה לא יוכל לבטל את ייפוי הכוח המתמשך גם אם ירצה בכך.

בית המשפט לא הכריע לגבי טענות הצדדים בדבר נסיבות עריכת המסמך ונסיבות כניסתו לתוקף, אך פסק כי יש לבטלו משום שמיופה הכוח שלח לממנה מכתב שניתן לראות בו מכתב התפטרות.

מן האמור עולה, כי יש להדגיש בפני הממנים את המשמעות מרחיקת הלכת של אותו "סעיף כובל" בייפוי הכוח המתמשך, ולהשתמש בו במשורה ובנסיבות המתאימות (תמ"ש משפחה ב"ש 8182-02-18).

מצ"ב פסק הדין.