מרגע הפעלת ייפוי כוח מתמשך, נדרש אישור בית משפט לביצוע עסקאות בנדל"ן של הממנה

ישנן פעולות נוספות הדורשות אישור בימ"ש (מפורט בסעיף 32ו.(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962), למשל: שעבוד זכות במקרקעין, מתן ערבות/הלוואה, משיכת כספים מקופת גמל. 

בית המשפט בוחן האם הפעולה המבוקשת מיטיבה עם האדם שהופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך, וכן בוחן את נוסח ההנחיות שההורה הממנה נתן למיופיי הכוח בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, האם ההורה התיר או התייחס לביצוע הפעולה המבוקשת על ידי מיופיי הכוח. 

אדם שהופעל בעניינו ייפוי כוח מתמשך זקוק להגנה מוגברת מטעם המחוקק והרשויות, ולכן בהליכים כאלה בית המשפט לענייני משפחה מבקש גם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט בוחן האם הבקשה הוגשה לטובת אינטרס האדם שהופעל בעניינו ייפוי כוח מתמשך או שמסתתרים מאחוריה אינטרסים ושיקולים זרים לניצול ופגיעה. 

במקרה הזה, בו הגשתי את הבקשה, הממנה קיבל בירושה חלק מזערי בדירת ירושה יחד עם יורשים רבים נוספים, שקיבלו החלטה משותפת ומוסכמת למכור את דירת הירושה ולחלק את התמורה בין כלל היורשים, כל יורש בהתאם לחלקו בדירה.

גם במקרה זה, בו נדרשת פעולה בנדל"ן בו לממנה רק זכויות חלקיות, יש צורך בקבלת אישור בית המשפט למכירה.

את המשפחה הזו אני מלווה כבר כמה שנים, ערכתי עבורם את ייפוי הכוח המתמשך, הנחתי בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך ועכשיו אני מלווה אותם בקבלת אישור בימ"ש למכירת דירת ירושה.

עו"ד אפרת יוסים מייצגת בעסקאות נדל"ן, התחדשות עירונית, דיני משפחה, צוואות ועיזבונות, מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך ונוטריונית מוסמכת.

להתייעצות – 054-9981611.

עו"ד אפרת יוסים