מקודם תיקון לחוק התכנון והבניה שיאפשר לרשויות מקומיות גביית היטלי פיתוח על פרוייקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי.

זהו צמצום נוסף של הפטור מתשלום היטלי השבחה שמהווה תמריץ לעידוד התחדשות עירונית.
במרץ השנה אושר גביית היטל השבחה חלקי וכעת היטלי פיתוח…
שוב, התושבים הם המפסידים.
אילו המדינה הייתה מעבירה מימון מיוחד של היטלי פיתוח לפרוייקטים של התחדשות עירונית (כראוי למחויבותה כלפי תוכנית מתאר ארצית שהממשלה יזמה בעניין חיזוק מפני רעידות אדמה =תמ"א 38) היזם/קבלן לא היה צריך לגלגל זאת על בעלי הדירות.
כפי שכנראה הולך לקרות גם עם מסים אלה.

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3712958,00.html