מסמכים משפטיים להורה יחידני – להבטיח את עתיד הקטינים במידה וחו"ח משהו משתבש

❤️ השבוע טיפלתי באמא יחידנית לבייבי קטן שחשוב לה לדאוג לעתיד הקטין. מעבר לעובדה שאני גאה בה על המודעות לנושא החשוב הזה, חשוב לתמוך במשפחות של הורים יחידנים כי לכל אחד יש את הזכות למשפחה❤️

אז – מדובר במסמכים הכוללים עקרונות מנחים לגידול הילדים, מי יהיה אפוטרופוס על הקטינים אם חו"ח ההורה היחידני נכנס למצב של נבצרות או מוות פתאומי, ציווי על הורשת הרכוש וקביעת כללים לניהול הנכסים ושמירה עליהם עד הגיע הקטינים לבגרות.

מסמך הבעת רצון – מסמך בו ההורה היחידני קובע מראש מי יהא אפוטרופוס של הקטינים במידה וחו"ח ההורה עצמו יהא לא כשיר או פטירה פתאומית. מסמך הבעת רצון יכול לכלול עקרונות מנחים לגידול הילדים והנחיות נוספות הקשורות בילדים. מסמך הבעת רצון חוסך מאבקים משפחתיים, ומייצר וודאות וביטחון לתא המשפחתי.

צוואה – המסמך המשפטי היחיד באמצעותו אפשר להוריש את הנכסים שאדם צבר במהלך חייו. במקרה של הורשה לקטינים חייבים להתייחס לסוגיות מנהל העיזבון או נאמן עד הגיע הקטינים לגיל בגרות, אפשר להכניס מנגנון שימוש בכספים למטרות חשובות כמו לימודים, קניית דירה, נישואין, טיפול רפואי וכד'.

ייפוי כוח מתמשך – מסמך ובו ההורה היחידני קובע מי יטפל בעניינים שלו וברכושו במצב של נבצרות ואי כשירות מנטלית. אם מצב זה קורה כאשר הילדים עדיין קטינים חשוב לקבוע מי מנהל את רכושו וענייניו האישיים של ההורה תוך שמירה על האינטרסים של הקטינים.

חשוב – כל אחד מהמסמכים הנ"ל מטפל בתקופה אחרת על פני הזמן וקובע הסדרים משפטיים רק ביחס להורה או רק ביחס לילד או רק ביחס לרכוש. בנוסף – מסמך אחד אינו יכול להחליף או לכלול את ההוראות של מסמך אחר. ע"י ייפוי כוח מתמשך ההורה קובע מי יטפל בענייניים שלו עצמו כשהוא ההורה עדיין בחיים ומצוי באי כשירות. במסמך הבעת רצון ההורה קובע מי יהא אפוטרופוס על הילד במקומו במצב של אי כשירות או פטירה. צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירת ההורה ומטפלת רק באופן הורשת הרכוש וזהות האפוטרופוס על הקטינים רק במקרה פטירה.

שלושת המסמכים הנ"ל, מסמך הבעת רצון, ייפוי כוח מתמשך וצוואה צריכים להיות תואמים בהוראות וההנחיות שלהם, ולא סותרים או מנוסחים בלשון דו משמעית ולא בהירה.

לייעוץ עם עו"ד אפרת יוסים – 054-9981611