לקחים מפרשת ענבל אור וקבוצות הרכישה.ועדה שהקימה שרת המשפטים לאחר התמוטטות קבוצת החברות של ענבל אור ממליצה על צעדים להגנה על הרוכשים

ועד שהמלצות הוועדה ששרת המשפטים איילת שקד הקימה יעוגנו בחקיקה, על עורכי הדין ורוכשים פוטנציאליים בקבוצות רכישה לדרוש לקיים את ההמלצות החשובות, שעיקריהן:

איסור על שיווק של קבוצת רכישה בנוגע לקרקע בטרם אושרה בה תוכנית מפורטת שמאפשרת הקמת פרויקט;
חיוב מארגני הקבוצות בהצגת אומדן עלויות חתום על ידי שמאי מוסמך בפני רוכשים פוטנציאליים כבר בשלב השיווק;
חיוב המארגן ברישום הבעלות בקרקע על שם חברי הקבוצה; חובה לנהל את כספי קבוצת הרכישה בחשבון נאמנות סגור.
בנוסף, יחויב המארגן לחשוף בפני חברי הקבוצה קשרים עסקיים שעשויים להעמיד אותו בניגוד עניינים, למשל עם משרד עורכי הדין המלווה או קבלן הביצוע שנשכר לשם בניית הפרויקט.
עוד יחויבו מארגני קבוצת רכישה לציין מפורשות בפני הרוכשים הפוטנציאליים כי אין מדובר בעסקת רכישת דירה רגילה מקבלן, וכי המחיר המוצג ולוחות הזמנים הם בגדר הערכה בלבד.

כשל נוסף בקבוצות רכישה הינו מקרים שבהם חברים בקבוצת רכישה לא מודעים לכך שכל הסיכונים הפיננסיים מוטלים עליהם, וזאת בשונה מרכישת דירה מחברת בנייה שהיא זו שנושאת בסיכונים.

כדי שעסקה כה מורכבת תהיה התחלה של אור חובה לקבל ליווי משפטי צמוד על ידי עורך דין המכיר עסקאות ספציפיות אלה. חג אורים שמח!