ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון השחור והמאבק במימון טרור: מתווכים בנדל"ן, עו"דים ורו"חים על הכוונת

מתווכים בנדל"ן, העו"דים והרו"חים על הכוונת של הרשות להלבנת הון שחור
בעקבות הצטרפות ישראל ל FATF (כוח משימה המוביל מאבק בינ"ל בהלבנת הון שחור ומימון טרור), צפוי כי תוחל על עו"דים ורו"חים חובה לדווח לרשות להלבנת הון שחור על פעילות מחשידה להלבנת הון שחור של לקוחותיהם.

מדובר בצעד מרחיק לכת המכרסם בחיסיון עם הלקוחות, שאם יתממש, יחייב הליך חקיקתי מסודר.

כיום קיימת על עו"דים ורו"חים חובה למילוי שאלון הכרת לקוח בנוסח צו איסור הלבנת הון, ומי שיתפס בביקורת פתע ללא שאלונים מלאים כאלה צפוי לקנסות גבוהים.

לקריאת מאמר שלי על הצמצום בשימוש במזומן החל מיום 1.1.19,שחל על כולנו, כנסו.

לכתבה בגלובס כנסו