יום חתימה שמח!

ייצגתי זוג שרכש דירה בהרצליה.

בעסקה הזו, טרם הסתיים רישום הבית המשותף בטאבו ולכן יש בדיקות מיוחדות לפני חתימת החוזה, והחוזה עצמו חייב לכלול התייחסות מיוחדת להבטחת הזכויות שרוכשים.

למשל:

בדיקת מסמכי עסקת המקור בין הקבלן לרוכשים מהקבלן

בדיקת מסמכי עסקאות הקומבינציה ושירותי הבניה

בדיקת קיומם של אישורי מסים וייפויי כוח לכל הנ"ל

התנאים לקבלת הסכמת החברה המשכנת לרישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים

האם מולאו כל התנאים מול הקבלן

רישום משכון ברשם המשכונות מעבר לרישום הערת אזהרה בטאבו

ועוד עניינים שחובה לבדוק ולבצע בעסקה כזאת.

בעצם, כשרוכשים דירה שזהו מצבה המשפטי, רוכשים זכויות חוזיות להבדיל מרכישת זכויות קנייניות ולכן יש בדיקות ופעולות נוספות כדי להבטיח שבעתיד הזכות החוזית תשתכלל לקניינית באמצעות רישום זכות בעלות בטאבו.

⬅️להצלחת העסקה תרמו עו"ד אמנון דהן והמתווכת דניאלה🙏

לייעוץ וייצוג לפני רכישה או מכירת דירה –

עו"ד אפרת יוסים

0549981611