החלטה חדשה מיום 28.10.18 של מועצת מקרקעי ישראל בעניין בניה למגורים במושבים וקיבוצים החלטה 1561 מבטלת את החלטה 1085 והחלטה 1252

החלטה זו אינה משנה את מספר יחידות המגורים המותר לבניה (3) ואינה משנה את היקף זכויות הבניה ללא תשלום (375 מ"ר) בשטח הצהוב בחלקה א' בנחלה, בכפוף לתוכנית תקפה שחלה על הנחלה של מוסדות התכנון באזור אליו הנחלה שייכת.

השינוי העיקרי של החלטה זו הינו לגביי התשלום על בניה מעבר להיקף הבניה המותר (160 מ"ר +160 מ"ר + 55 מ"ר). החלטה זו מסדירה את הזכות להחזר של דמי היתר לבעלי נחלה ששילמו בגין הבניה גם היטל השבחה לרשות המקומית.

בהתאם להחלטה קודמת בעניין (החלטה 1252) כל מטר שנבנה מעבר להיקף הבניה המותר הנ"ל ומקורו בתוכנית תקפה שאושרה לאחר המועד בו הוקצו למתיישב הראשון הזכויות בנחלה, שולמו למינהל דמי היתר בשיעור של 46%  מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות.

 

כעת, בהתאם להחלטה החדשה מיום 28.10.18 (החלטה 1561), העלה המינהל את שיעור תשלום דמי ההיתר ל – 91% מערך הקרקע של זכויות הבנייה המבוקשות ויחד עם זאת העניק החזר של היטל ההשבחה במידה ושולם לרשות המקומית בגין תוספת שטחים זו ובלבד ששיעור דמי ההיתר ששולמו עולה על 46% מערך הקרקע.

דהיינו, החלטה זו מעניקה לבעל הנחלה החזר של תשלום דמי ההיתר במקרה בו נאלץ לשלם גם היטל השבחה, וזאת כיוון שבהתאם לפסיקת בתי המשפט בארץ המדינה אינה יכולה למסות פעמיים בגין אותו רכיב.

 

לקריאת נוסח מלא של ההחלטות כנסו ללינקים:

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום מספר 1561 מיום 28.10.18

מבטלת החלטות קודמות:

החלטה 1252

החלטה 1085